Kurzy

kurz je určen všem, kteří v sobě tuší herecký talent či jeho potenciál a chtějí ho dále rozvíjet kurz umožní adeptům objevit nebo rozvinout moderátorské vlohy a schopnosti kurz probíhá formou tvůrčího a kreativního dialogu, kdy se lektor pokusí iniciovat a pomocí vhodných impulsů rozvíjet autorský herecký potenciál adepta individuální kurz přípravy k přijímacímu řízení na školy uměleckého typu
Základní herecké kurzy
Cena kurzu: 7.500,- Kč
Termín: 16./19.9. - 2./5.12. 2019

Náplň kurzu: základní kurz se skládá z klasické metody výuky herectví, alternativní metody výuky herectví (dialogické jednání) a z režijního vedení.

Cíl kurzu: závěrečná absolventská prezentace (klauzura) v podobě monologu, dialogu či improvizace.

Idea kurzu:
"Jen tehdy jest herec kompletním, když při schopnosti dokonalého opičení (klasická metoda výuky herectví) je schopen zachovat si jedinečný, svébytný autorský projev při budování dramatické figury." parafráze výroku prof. Ivana Vyskočila, zakladatele katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU.

Klasická metoda výuky herectví probíhá formou hereckých cvičení - etudy, jevištní pohyb, jevištní mluva, základy pantomimy. Alternativní metoda výuky herectví (dialogické jednání) spočívá v hereckých improvizacích, které probíhají v krátkých etudách, jejichž základním rysem je dialog herce sama se sebou. Důraz je kladen na tělesný a hlasový projev, princip hry a udržení energetického proudění. V hodině režijního vedení jsou studenti seznámeni s dramaturgicko režijní koncepcí kurzu a věnují se nácviku absolventské prezentace.

Struktura kurzu: 2 hodiny týdně (120 minut) klasická metoda,1 hodina týdně (60 minut) alternativní metoda, 1 hodina týdně (60 minut) režijní vedení.

Mentorem klasické metody je Jitka Foltýnová vyučuje a  mentorem alternativní metody a režijního vedení je Ivo Šorman.

Tři trimestry v rámci jedné divadelní sezony:

podzimní (září - prosinec)

zimní (leden - březen)

letní (duben - červen)

12 lekcí (jedna lekce 4 hodiny) + 13. lekce absolventská prezentace

© 2008 Neklid s.r.o   |   email: info@neklid.cz   |   tel: 245 103 640   |   fax: 245 103 644