Píší o nás

Kurzy herectví a moderování v Klubu Klamovka

PRAŽSKÁ PĚTKA - měsíčník Městské části Praha 5

www.divadloneklid.cz/Píšíonás/tabid/97/Default.aspx

Herecký workshop

Zkuste nanečisto jinou profesi

www.marianne.cz/clanek/1085/zkuste_nanecisto_jinou_profesi.html

Herecká škola

DIVADLO.CZ

www.divadlo.cz/fulltext_search/1?query=herecká+škola+neklid

MÍSTNÍ KULTURA

www.mistnikultura.cz/herecka-skola-neklid-zahajuje-novy-semestr

OSOBNÍ LÉKAŘ, PRÁVO

© 2008 Neklid s.r.o   |   email: info@neklid.cz   |   tel: 245 103 640   |   fax: 245 103 644